Meld inn kritisk support

Kritisk support

Utenfor kontortid når du vakthavende teknikerteam ved å bruke kontaktskjemaet under.

Merk at feil/problemer som ikke skyldes feil i Mystore.no sitt nettverk faktureres etter gjeldende priser. Minstesats 1250,- eks. mva utenfor ordinær åpningstid.

Før du sender inn en henvendelse, sjekk status.mystore.no. Om problemet er listet der jobber vi allerede med saken.